You are using an older browser. Most features of this Web Gallery are not available.

Njegove radove koristili su Hrvatska pošta i telekomunikacije u mnogobrojnim izdanjima poštanskih maraka i telefonskih kartica Republike Hrvatske, kao i Hrvatsko Narodno Kazalište koje je koristilio njegove slike koristilo za izradu plakata za predstave.
Napravio je mnoge vitraje i mozaike u crkvama u zemlji i inozemstvu.
U vlastitoj nakladi objavljuje grafičke radove, uglavnom u tehnici bakropisa, tj. takozvanim aquatinta-bakropis.
U crtežima i grafikama nastalim oko 1975. godine ekspresivnom linijom raščlanjuje pokret u prostoru ispunjenu organskim oblicima i figurativnim pojedinostima. Svojom je osebujnom maštom i fantazmagoričnom vizijom jedan od protagonista postmodernističkoga slikarstva 80-tih godina u Hrvatskoj.

Ornamentalnim preobrazbama životinjskih i biljnih motiva približava se novoj secesiji, dok se u mitološkim prizorima prisjeća Botticellija, Cranacha, El Greca. Istančani grafizam, dinamično shvaćeni oblici i simbolika boje osnovni su nosioci energije toga slikarstva u kojemu su sublimirani prirodni procesi i vitalna snaga postojanja.«Šiško je jedan od onih slikara koji idu u srce elementarnosti. S bijesom pustolova, istraživača i revnošću hodočasnika. Predvođen nužnošću koja briše pogibelji, skriva strahove i jača ushit. Umjetnost je pustolovina pogleda i budnih ćutila.»
«Slikar je pustolov modernog svjeta» Jean Jacques Levenque. Šiškov ciklus »Rajski vrt«, najpoznatiji je njegov ciklus, i zaokupljen je prepoznatljivim temama kao što su: Kameni cvijet, Fenix, Vukovar, Plavetnilo, Poskok, Crni Lopoči i dr.

 

IVICA ŠIŠKO

  

 

FOTO

Povratak

 

 

KONTAKT